Bilinç6 Danışmanlık

Furkan HACISALİHOĞLU

Furkan HACISALİHOĞLU

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Danışmanı
Lisans Eğitimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda tamamlanmıştır.
Lisans Bitirme Tezi:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Danışmanı
-NEURO-SOUND Uygulayıcısı
-MOXO Dikkat Performans Testi uygulayıcısı
-Eğitim Danışmanı